Galleri Utås Gård

Aktuellt

Margon Lindberg

Bild 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Margon Lindberg ser inga genregränser eller hierarkier mellan konst och hantverk. Hon jobbar bland annat med cross over av teckning, foto och skulptur och presenterar verken tillsammans i dialog.

Text: Bo Borg